De fire ryttere i kommunikation

Kommunikation er altid kompliceret. Misforståelser opstår let. Undersøgelser viser at de følgende fire “ryttere” påvirker kommuniaktion i relationer negativt. Vi er ikke altid opmærksomme på dem men bruger dem. Bruger man dem for meget vil det påvirke en relation negativt.
De fire ryttere er:
Anklage/skyld
Forsvar
Foragt
Afvisning

Hvis du vil vide mere så søg efter John Gottman, CRR Global, The Center for Right Relationship.